Fuglebade

Et fuglebad i din have kan være med til at trække flere fugle til og derved give mulighed for fantastiske oplevelser for både børn og voksne. Der er noget helt særligt over at sidde lige så stille en varm sommerdag og betragte fuglene omkring et fugebad - der er altid en lille fræk en, som ikke lader sig kue af rangordnen.  

Her på siden finder du vores udvalg i fuglebade - både fuglebade på fod, stående fuglebade, hængende fuglebade samt fuglebade på pind. 

Fuglebade findes i mange forskellige varianter og størrelser. Når du vælger fuglebad, så er det vigtigt at vælge et der passer til din have og de omgivelser der er. Hvis du f.eks. vælger et hængende fuglebad, så kræver det også et velegnet sted i haven at hænge det op.

Gå på opdagelse og find dine favoritter.

Bemærk:

Nogle af fuglebadene her på siden har en størrelse, der gør dem mere velegnede som drikkesteder end egentlige fuglebade, hvor fuglene kan få pudset deres fjer. De er dog medtaget i kategorien alligevel, da de som sådan er født som "fuglebade" hos producenten. Lige på det område mangler det danske sprog et ord for "fugledrikkested" som de f.eks. har på tysk, hvor de både har "Vogelbad" og "Vogeltrinke". Det fremgår af teksten til det enkelte fuglebad, hvis det vurderes at være så lille, at det primært fungerer som et drikkested. 

Vil fuglene bruge fuglebadet?

De fleste fuglearter er helt grundlæggende sky og forsigtige, hvilket giver god mening, når man som lille fugl skal overleve i en store verden med mange farer. 

Det betyder også, at det ofte vil kræve noget tid før fuglene har vænnet sig til et nyt fuglebad og tør tage det i brug. 

Hvor længe der går inden fuglene føler sig trykke nok til at tage et fuglebad i brug afhænger i høj grad også af, hvornår de introduceres til det. Kommer der et nyt fuglebad i haven i en periode med meget tørt og varmt vejr, så vil de væsentligt hurtigere tage det i brug end hvis det nye fuglebad stilles op i en meget fugtig periode, hvor de let kan finde vand andre steder. 

Mange af fuglebadene på siden her er nærmest små kunststykker med fugle eller andre fine dyr på kanten. Det betyder også, at der kan gå lidt ekstra tid før fuglene er trykke nok og tør bruge dem. Særligt fuglebadene med meget store "naturtro" fugle kan kræve lidt ekstra tid - det kan sagtens være 2-3 uger.

Behov for vand

Ligesom alle andre dyr så er fugle afhængige af vand - langt de fleste arter har faktisk behov for at drikke 2 gange dagligt. Det gælder særligt de af hvens fugle som primært lever af frø. 

Fuglene har mange forskellige måder at få dækket deres vandbehov på. Fugle de lever af insekter og/eller frugt og bær, kan få en stor del af deres vandbehov dækket gennem deres føde. Andre fugle kan drikke vanddråber, der har samlet sig på f.eks. blade mens andre igen ren faktisk kan fange regndråber mens de flyver i luften. Lang de fleste fugle har dog behov for en egentlig vandoverflade for at kunne drikke. I naturen vil de typisk være lavvandede områder i søer og vandløb samt vandpytter og lignende efter regn.

Havens fugle vil også fint kunne drikke fra et havnebassin, men det kræver at det har let adgang til det fra kanten og at der er områder, hvor vandet ikke er for dybt. De lavvandede områder er særlig vigtige, hvis fuglene også skal kunne bruge havedammen til at bade i. 

Varianter af fuglebade

Som udgangspunkt kan fuglebade deles op i 4 hovedvarianter

Om du har et stående fuglebad eller et fuglebad på fod er langt hen ad vejen en smagssag og afhænger måske også lidt af hvilket design du godt kan lide. Som udgangspunkt løser de også begge det helt samme behov for et drikke- og bade sted til fuglene. Der er alligevel en lille forskel, som du måske bør have med i dine overvejelser, hvis du skal vælge mellem de to typer.

Det stående fuglebad er som regel ikke hævet ret langt over jorden. Det betyder at andre af havens dyr også kan bruge det som drikkested – særligt pindsvin har også behov for drikkesteder i deres nærmiljø. Et fuglebad skal ikke have en ret høj fod før de er lukket land for f.eks. pindsvin.

Både fuglebadet på pind og det hængende fuglebad har den fordel, at de lang hen ad vejen er fredet for områdets katte og hunde. De 4 benede dyr kan ikke bruge fuglebadet til at slukke tørsten og fuglene er nogenlunde i sikkerhed fra en sulten kat. Særligt det hængende fuglebad har også den fordel, at det ofte er helt naturligt at placerer det et skyggefuldt sted f.eks. under kronen i et af havens træer.

Året rundt

Vil du gerne have et rigt fugleliv i haven, så er det en rigtig god ide, at sikre let adgang til vand året rundt. Når fuglene har let adgang til vand, så behøver de ikke at bruge kræfter på at flyve væk for at finde vand, de kan dermed blive i nærområdet.

Forår

Foråret i Danmark er en periode, hvor vi traditionel har en del nedbør, men vi har ofte også lange perioder med tørvejr, hvor det kan være svært for fuglene at finde vand nok. Først på foråret er der ikke så mange insekter og der er ingen bær og frugter, den primære føde for mange fugle er derfor frø af forskellige arter. De får derfor ingen vand gennem føden. Om foråret har fuglene også travl med redebygning, æglægning og udrugning af æg, et fuglebad i umiddelbar nærhed af deres rede vil derfor kunne spare dem for brug af kræfter til at søge efter vand.

Sommer

Vi har naturligvis også lange perioder med masser af regn om sommeren, men temperaturen er højere, så vandfordampningen er også stor på denne tid af året. Det betyder at dråber på blade og lignende hurtigt fordamper lige som små vandpytter også hurtigt forsvinder igen.

I perioder med meget høje temperaturer er det ekstra vigtig med drikkesteder til havens fugle også gerne steder, hvor de kan pudse deres fjer. Du skal dog i meget varme perioder også være opmærksom på placeringen af dit fuglebad – det bør ikke stå i direkte sol, men find gerne et skyggefuldt sted i haven. Vær også opmærksom på, at det kan være nødvendigt at fylde nyt vand i fuglebadet daglige i disse perioder.

Efterår

Efteråret er fyldt med frugt og bær, så fugle der lever af disse, vil have lettere adgang til væske i denne periode – hvis der altså findes frugt- og bærbuske i deres nærområde. Er der ikke det, så har de i lige så høj grad brug for et drikkested i form af et fuglebad, som i den øvrige del af året.

Vinter

Alt andet lige så vil vinteren være den tid på året, hvor havens fugle har lettest adgang til drikke- og badevand. Det gælder dog kun så længe, at det ikke er frostvejr. I perioder med frost vil fuglenes drikkesteder ofte være nogle af de første, der fryser til. De foretrækker nemlig lavvandede områder og mindre vandoverflader. Så i perioder med frost er det ekstra vigtigt, at du sørger for drikkevand til fuglene. Det kræver dog også lidt arbejde fra dig – et fuglebad fryser nemlig også til. Du bør derfor mindst en gang dagligt tømme fuglebadet for is og fylde nyt vand i.

Et lille tip: Du kan evt. putte et stykke plastic i bunden af dit fuglebad og op over kanterne. Det gør det ofte lettere at fjerne isklumpen fra fuglebadet.